Pelle Thörnberg – Föreläsare inom medieträning

Pelle Thornberg arbetar som medietränare. Han kan bokas som föreläsare, som utbildare i en längre kurs – eller kombination av föreläsning och kurs. Allt beroende på kundens önskemål och behov av kunskap.

Som föreläsare

Om Johan bokas som föreläsare kan deltagarna förvänta sig 90 minuter av underhållande, men även bitvis ”skrämmande”, exempel på hur makthavare bemött media på olika sätt. Med filmexempel och flera fallstudier kan näst intill en ”aha-upplevelse” garanteras. Detta åtminstone för personer som inte tidigare gått medieträning. Genom att se på de som lyckats bra i bemötande av media blir det även lättare att se vilka framgångsfaktorer som finns att ta efter. Som föreläsare kan han exempelvis prata om:

  • Krishantering
  • Levande språk
  • Mediestrategier
  • Nyhetsvärdering
  • Pressmeddelanden

Som tvådagarskurs med praktisk träning

Den stora skillnaden mellan att boka honom som föreläsare och som kursledare är den praktiska övningen. Som föreläsare kan han förmedla teoretisk kunskap och visa upp exempel. Men vill åhörarna inte bar få teoretisk kunskap utan även träna upp sig i mediebemötande är kursen betydligt bättre. Under två dagar får deltagarna först teoretiska genomgångar varpå detta omsätts i praktiska övningar.

  • Presskonferensövning
  • Intensiv intervjuträning

Detta är en kurs som primärt vänder sig till personer som inom sitt yrke regelbundet träffar journalister och vill känna sig trygg i vilken information som förmedlas.

Föreläsare och utbildare

Det vanligaste upplägget är att Johan bokas för en heldag då han både är föreläsare och kursledare. Halva dagen går till att se på exempel samt teoretisk utbildning inom olika begrepp. Eftermiddagen läggs till intervjuträning utifrån kundens unika behov.

Referenser och exempel

Ale Kommun
Ale Kommun har anlitat Johan för medieträning. I detta fall var det alkoholhandläggare samt flyktingmottagare som fick utbildningen utifrån att dessa yrkesgrupper förhållandevis ofta får möta media och inte sällan svara på kritiska frågor. Bland annat gick han igenom journalistiska principer, bra och dåliga exempel framför kameran samt lät deltagarna testa på att bli intervjuad.

Veab Ville
Veabs ledningsgrupp fick medieträning av Johan för att på detta sätt tydligare kunna ge journalister service och information. Upplägget innebar teoretiska genomgångar på förmiddagen samt intensiv kameraträning på eftermiddagen. Generellt blir människor tryggare i situationer om de upplevt liknande situation tidigare. Det är en av orsakerna till att praktiska övningar i medieträning blir så effektiva. Det skapar både trygghet och kunskap gällande bemötandet. Önskas däremot inte en heldag kan en föreläsare vara ett gott första steg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *