3D-visualisering – en verkligare presentation

3D-visualisering – en verkligare presentation

När man hör termer som 3D och 5D tänker kanske de flesta på biografer som erbjuder filmer som visas i flera dimensioner. Genom att ta på sig ett par glasögon ges biobesökare en annan typ av upplevelse, en mer levande sådan då en tredje dimension av filmen visas, istället för två. På samma sätt fungerar 3D-visualisering. Genom att använda flera dimensioner kan man skapa en mer levande och verklig illustration av nästan vad som helst: produkter, hus eller fordon. Men hur skapar man egentligen en visualisering? 

Rendering inom 3D-visualisering

De som jobbar inom denna bransch vet precis vad som krävs för att visualisera olika objekt, men de kan inte utföra jobbet utan en särskild mjukvara. Denna mjukvara består av ett datorprogram som kan skapa visualiseringar med hjälp av de beräkningar som matas in i programmet. Processen som innebär att gå från siffror till att framställa en bild kallas för rendering. Som med mycket annat finns det många olika typer av renderingsprogram, och de har alla för och nackdelar. Några utav de vanligaste är;

  1. Corona renderer
  2. V-ray

Vilken utav dessa program som är bäst kan diskuteras, då dem båda är väldigt avancerade och funktionella program. Fördelen med Corona renderer är att det är lätt att använda som nybörjare samtidigt som det innehar avancerad teknik för animationer. V-ray å andra sidan kräver mer kunskap, men ger fler designmöjligheter för användaren.

Framtiden för 3D-visualisering

Branschen inom digital marknadsföring, animation och digitalt skapande växer ständigt. Möjligheterna inom 3D-visualisering är nästintill oändliga, och allt fler företag använder sig av denna teknik i utveckling av nya produkter samt för marknadsföring av dessa. Den som ger sig in i branschen bör därför inte oroa sig över att inte få jobb – efterfrågan är nämligen stor. Den kanske mest lovande marknaden för 3D-visualisering är den för arkitektur, där 3D-visualisering har blivit ett viktigt verktyg på flera olika plan. Däremot bör man inte underskatta den kunskap som krävs för att utföra arbetet. För den som vill arbeta med detta krävs utbildning och erfarenhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *