Vad krävs för att få personlig assistans beviljad?

Det finns flera olika faktorer som styr vilka som beviljas personlig assistans och vilka som inte beviljas stödet. Det finns två grundläggande faktorer, hur ens funktionsnedsättning påverkar ens vardag och hur gammal man är. Det är LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande som besluten ska grunda sig i.

Åldersgräns för personlig assistans

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande rör personer upp till 65 år. Har du fått personlig assistans beviljad innan du fyllt 65 år så gäller stödet även i fortsättningen efter du passerat åldersstrecket. Därför är det viktigt att skicka in ansökningen innan du fyller 65 år eftersom de som är äldre inte omfattas i LSS.

Varaktig och omfattande funktionsnedsättning

Ett av kraven för att få personlig assistans är att du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Det kan till exempel röra sig om en utvecklingsstörning eller autism. Med omfattande och varaktig funktionsnedsättning menas att nedsättningen är permanent och inte kommer att försvinna samt att personen har sådana svårigheter att det inte går att leva ett självständigt liv utan personlig assistans. För att beviljas stödet krävs det att personen har ett grundläggande behov av hjälp under minst 20 timmar i veckan. Behoven kan till exempel vara:

  • Personlig hygien
  • Hjälp med att äta
  • Hjälp att kommunicera
  • Hjälp med förflyttning, ta på och av kläder etc.

Ett av målen och syftena med LSS är att alla personer i Sverige har rätt att leva ett självständigt liv, personlig assistans är en sådan sak som kan bidra till att målet uppfylls. Det är Försäkringskassan som ansvarar för ärenden som rör behov av personlig assistans över 20 timmar i veckan. Skulle det vara så att Försäkringskassan kommer fram till att behovet är mindre än 20 timmar i veckan är det istället kommunen som är ansvarig och det är då till den man ska vända sig till för att ansöka om stödet. För vissa kan det tillexempel innebära att man ha rätt till stöd när det kommer till aktiviteter. Då kan en personlig assistent ta med en ut på en aktivitet, till exempel bowling eller bio.

När det kommer till val av personlig assistent är det den som beviljats stödet som först och främst (i den mån det går) själv ska besluta om vem eller vilka man vill ska jobba för en.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *