Internets möjligheter

Världen är i konstant förändring. Så som vårt samhälle ser ut idag såg det knappast ut för 200 år sedan, inte ens för 20 år sedan. Förändringar sker ständigt och man får känslan av att de sker allt snabbare. Barn som födds 2017 har en annan uppväxt än de som föddes 2007. Utveckling sker snabbare än vad jorden snurrar och alla delar av vårt samhälle påverkas, inte minst näringslivet.

Förändringar runt om i världen

De senaste 50 åren har mycket skett i världen. Utvecklingen gått åt rätt håll och förbättringar inom olika områden har påverkat människors liv och möjligheter på hela jorden. Idag finns det över 200 länder. Detta antal har trefaldigats under det senaste halva decenniet. Trots fler gränser så lever vi i en värld som aldrig varit så gränslös som idag. Politik, näringsliv och kultur sträcker sig över jordens gränser och allt och alla blir påverkade av globaliseringen.

Förutom att det idag finns fler länder så har ländernas roll och uppbyggnad förändras. För 60 år sedan hade Europa och China lika stor folkmängd. Idag har China nästan dubbelt så många invånare. Och förändringen fortsätter: Snart kommer Indien ta ikapp på Kina och även andra länder, många i Afrika, växer ständigt i befolkningsmängd.

Vi bevittnar just nu den största välfärdsreformen som någonsin funnits på jorden. Den utförs över hela världen och har haft stora framgångar. Idag kommer 100 miljoner människor ur fattigdom varje år. Fler människor har mat på bordet, tillgång till sjukvård och skola. Dessa förändringar kommer i sig själva påverka nya förändringar som kommer att utveckla enskilda länder och hela världen till det bättre.

Påverkan på näringslivet

Näringslivet har naturligtvis också förändrats med globaliseringen. På bara de senaste tio åren har tullnivåerna halverats och den privata företagsverksamheten har en mycket stor roll i vår värld. Näringslivet växer ständigt, tillsammans med befolkningsmängden på jorden. Och det är ett måste: Med fler människor och nya demografiska strukturer i olika länder kommer behoven i hela världen blir större. Men det är något som näringslivet klarar av. På 30 år har antalen jobb ökat med 1,5 miljarder och ökningen fortsätter.

Tack vare satsningarna på välfärden i olika länder får vi inte bara en större folkmängd, utan även en som har utbildning och sociala skyddsnät. Med utbildning kommer utveckling inom näringslivet som i sin tur påverkar utveckling i alla andra delar av samhället.

Världen är i förändring och näringslivet förändras med den. Allting tyder på att utvecklingen går i rätt riktning och tack vare förändringarna kan vi vara optimister om framtiden.