Vad är personlig assistans?

För den som är i behov av hjälp i tillvaron finns 9 olika stödinsatser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Denna ersatte den tidigare omsorgslagen som fram till 1994 var i bruk. Den senare är bredare och fungerar i viss utsträckning som ett komplement i socialtjänstlagen såväl som för hälso och sjukvårdslagen. Tanken med denna är att den skall utgöra garanti för att människor som behöver extra hjälp i tillvaron också skall få detta. Funktionsnedsättning skall därmed inte ha en inverkan på livskvalitet. Personlig assistans är en av de stödinsatser som ryms i lagen. Någonting som är intressant med denna insats är att inkomst samt förmögenhet inte har någon inverkan på vad som erbjuds individen.

Personligt stöd

Behoven är vad som avgör rätten till personlig assistans och man brukar tala om 5 grundbehov som i första hand skall tillgodoses. Det rör sig om att få hjälp med personlig hygien, av och påklädning, måltider, kommunikation samt annat som kräver insikt i den specifika funktionsnedsättning brukaren drabbats av. Behovet utgår ifrån en rad faktorer och när en individ bedöms ha behov av personlig assistans minst 20 timmar per vecka, kan försäkringskassan bevilja stödet direkt. Rör det sig om ett mindre tidsbehov kan kommunen gå in och avgöra vad som erbjuds.

Att sätta sig in i frågan om personlig assistans är någonting som kräver nytt perspektiv. Det handlar inte i grund och botten om att utföra handlingar och vårda personen. Istället är det ett jobb var man är brukarens förlängning. På så vis går man in och bistår med sådant personen hindras göra till följd av den funktionsnedsättning som ligger till grund för det behov som öppnat för stödet. Som personlig assistent jobbar man således väldigt nära sin uppdragsgivare. Detta är en av orsakerna till att personkemi och lämplighet är grundläggande i valet av personlig assistent. Det behöver finnas ett grundförtroende och en tillit för att det i praktiken skall gå att jobba tillsammans. Har man som brukare behov av att byta personlig assistent, har man rätt till detta utan vidare diskussion. Det finns åtskilliga företag som jobbar med personlig assistans och att hitta rätt behöver inte vara svårt. Den som önskar kan även ha nytta av en assistansförmedling som går in och bistår i valet av personlig assistans.

Jobbet

Det mesta som rör jobbet som personlig assistent har nämnts. Samtidigt finns alltid en poäng med att förtydliga ytterligare. Det är brukarens vardag som är utgångspunkten för vad som skall göras. Det åligger därmed inte assistenten att hitta på aktiveringsförslag eller styra brukaren. Tvärtom är många brukare fullt kapabla att ta sina egna beslut. Funktionsnedsättningen gäller ofta bara den fysiska kroppen och många gånger kan uppgifterna handla om att följa med till högskola, arbete, fritidsaktiviteter och sammankomster. En stor lyhördhet och integritet krävs för att assistenten skall fungera bra. Det handlar dock i grund och botten främst om att man skall fungera tillsammans med sin uppdragsgivare och kunna bistå denne.

För den som är intresserad och undrar mer om vad som förväntas av assistenten, hur man hittar rätt assistansföretag, var det finns assistansförmedlingar eller hur man söker via LSS finns här bra information om personlig assistans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *