Vad innebär schaktning?

Vad innebär schaktning?

Schaktning är en form av markarbete som innebär att marken förbereds och grävs. Detta kräver tung utrustning, vilket betyder generellt sett betyder att du bör anlita ett företag inom marktjänst omkring Stockholm för att få denna typ av arbete utfört. Det är nämligen sällsynt att man som fastighetsägare, oavsett om det gäller en professionell fastighet eller en bostad, har tillgång till den utrustning och det kunnande som krävs för att utföra detta arbete.

Vid byggprojekt där man uppför bostäder kan ett företag som ägnar sig åt marktjänst omkring Stockholm göra utgrävningar för att skapa de tomtgränser som har utmätts. Man gräver då ner till det djup där grunden till fastigheten ska läggas, samt utför tester för att säkerställa att jorden är tillräckligt fast. När grunden sedan har lagts kan marktjänstföretaget schakta tillbaka jorden och fylla på med jord runt den nya grunden.

De företag som utför detta arbete är underleverantörer som utför en del av arbetet i ett större projekt. Marktjänst är dock ett samlingsbegrepp som även innefattar andrar typer av arbeten såsom dränering. Förutom att utföra schaktningsarbeten i samband med nybyggen, kan det arbete som dessa företag utför även inkludera utgrävningar i samband med anläggandet av exempelvis en swimmingpool.

Andra exempel på marktjänst omkring Stockholm

Förutom jord och stenar kan ett företag som arbetar med marktjänst omkring Stockholm även hjälpa till att schakta bort bråte från en tomt. Beroende på vilken typ av utrustning som företaget förfogar över, kan de även bygga vägar, gräva dammar och avlopp, gräva diken för gas- och vattenledningar och installera dräneringsrör under marken utan att skapa diken. De kan också dränera jordbruksmark och annan mark som används professionellt.

Den utrustning som krävs för att utföra de arbeten vi berättar om här ovan är ganska dyr att såväl köpa in som att försäkra. Ett företag som arbetar med marktjänst kan till exempel behöva a frontlastare, bulldozers, grävmaskiner, minilastare och andra fordon. Vissa marktjänstföretag har även stora dumprar för att frakta bort jord, stenar och annan bråte. För att hantera dessa behövs en viss kompetens. Genom att anlita ett företag som är proffs på marktjänst kan du försäkra dig om att det arbete som utförs håller måttet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *