Neuropsykiatrisk bedömning

Neuropsykiatrisk bedömning har nu blivit en integrerad del vid diagnos om Alzheimers sjukdom. Det handlar om att titta på både patientens personlighet och kognitiva färdigheter samt hans eller hennes fysiska hälsa för att bedöma om han eller hon lider av sjukdomen eller inte. Neuropsykiatrisk bedömning har traditionellt genomförts för att analysera svårighetsgraden av nedskrivningar i en viss färdighet eller för att försöka bestämma de områden i hjärnan som kan ha påverkats efter vissa neurologiska sjukdomar eller hjärnskada

Det mest effektiva sättet att diagnostisera Alzheimers sjukdom är med neuropsykiatrisk bedömning eftersom det tillåter läkare att utesluta andra medicinska tillstånd såsom depression eller stress samt andra psykologiska tillstånd såsom psykos. Detta hjälper dem att ge en mer exakt diagnos för patienten i ett tidigt skede, och diagnosen kan sedan följas upp med hjälp av medicinering.

Effektiv behandling  till följd  av undersökning

Huruvida neuropsykiatrisk bedömning kan vara bidragande i att utröna om en patient lider av Alzheimers sjukdom. Till exempel, om en patient har problem med minnet, han eller hon kan lida av Alzheimers sjukdom. Men om patienten har en tvångssyndrom eller tvångstankar, då är det mer troligt att han eller hon lider av en typ av depression. När det har fastställts att personen lider av Alzheimers, då är det möjligt att förskriva läkemedel såsom antidepressiva.

Neuropsykiatrisk bedömning har också visat att vissa patienter som lider av depression eller ångest faktiskt har någon form av Alzheimers sjukdom. Så, genom att utföra en neuropsykiatrisk bedömning, är det möjligt att utesluta depression och ångest samt även Alzheimers som orsakas av samma tillstånd. Neuropsykiatrisk bedömning ger också patienten en chans att ändra sin livsstil och bli friskare. Genom att delta i regelbunden motion, förbättra sin kost och få tillräckligt med sömn, individen kan förbättra sin totala psykiska och fysiska hälsa, samt minska sannolikheten för att utveckla Alzheimers sjukdom.

Om någon har genomgått neuropsykiatrisk bedömning och visar tecken på demens eller Alzheimers, då är det möjligt att vidta åtgärder för att förbättra patientens totala liv och undvika att Alzheimers sjukdom insjuknat i framtiden. En av de bästa metoderna är genom att ha en stödgrupp av individer som är i samma situation. Det finns också många olika Alzheimers stödgrupper, både offline och online, där patienter kan få hjälp och råd från andra.

För vidare information om branschorganisationer inom genren finns bland annat denna sida om neuropsykiatrisk organisation.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *