Hur du förbättrar din lön som stafettläkare

Löneförhandling är inte alla personers favoritsyssla, men det är mycket viktigt för den professionella utvecklingen, inklusive de som arbetar inom vård och omsorg. För läkare i synnerhet finns dock ett annat sätt att positivt påverka ens löneutveckling och det är att arbeta som bemanningsläkare. Inom bemanningsbranschen har läkare en lön som markant överstiger den genomsnittliga lönen hos fast anställda. I denna artikel ges en översikt av hur det är att arbeta som bemanningsläkare och varför det är ett bra alternativ till traditionell anställning.

Att arbeta som bemanningsläkare

Bemanningsläkare, också kallade stafettläkare eller hyrläkare, arbetar genom bemanningsföretag på uppdragsbasis på sjukhus och vårdcentraler. Det går också att via eget företag fakturera genom bemanningsföretaget, alternativt att bli direkt upphandlad via landstinget genom det egna bolaget. Fördelen med att använda sig av ett bemanningsföretag är att de har tillgång till stora kontaktnät, vilket innebär ett större urval av uppdrag vilket möjliggör mer effektiva placeringar. Andra fördelar med att arbeta som stafettläkare är:

  • Flexibilitet. Den läkare som kan tänka sig att vara flexibel vad gäller längd på accepterade uppdrag, på vilken ort uppdragen är och huruvida arbetstiderna är OB-berättigade, kommer att få tillgång till en större pool av tillgängliga uppdrag samt ha möjlighet att tjäna betydligt mer.
  • Mindre administrativt arbete. Stafettläkare behöver inte spendera lika mycket tid på administration som sina traditionellt anställda kollegor, exempelvis genom att inte delta i irrelevanta möten. Detta innebär mer patienttid.
  • Unik erfarenhet. Eftersom stafettläkare med jämna mellanrum förflyttar sig mellan olika arbetsplatser får de automatiskt uppleva olika organisationer och arbetssätt. Detta ger dem en unik sorts erfarenhet vilken kan öppna dörrar för exempelvis ledarskapspositioner i framtida roller.

Stafettläkares löner

Det är inte ovanligt att stafettläkare tjänar mellan 50% och 100% mer än vad deras region- eller kommunanställda motsvarigheter tjänar. Detta är alltså oavsett utbildningsnivå och erfarenhet. I monetära termer innebär detta att lön åt stafettläkare i genomsnitt ligger på mellan 70 000 och 160 000 kronor i månaden. Framtidsutsikterna för framför allt specialistläkare bedöms vara mycket gynnsamma inom de närmaste fem till tio åren, med låg konkurrens om jobben. Detta innebär ytterligare tyngd i löneförhandlingarna för stafettläkare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *