Vad är outsourcing?

Vad är outsourcing?

Outsourcing innebär att ett företag anlitar ett annat företag för att genomföra vissa tjänster eller för att tillverka vissa komponenter. Det kan handla om att man har tidsbrist eller inte innehar den kompetens som behövs för att kunna utveckla och expandera företaget. Det blir allt vanligare att svenska företag försöker finna utvecklingsmöjligheter för sin verksamhet med hjälp av andra företag utanför de nationella gränserna. Exempel på sektorer som är enkla att outsourca är kundtjänst, olika tjänster inom e-handel, mjukvaruutveckling och IT.

Filipinerna – ett utvecklat IT-land med låga priser

Den ökande efterfrågan på teknikutveckling gör Filipinerna till ett attraktivt val och de senaste åren har det blivit bra mycket enklare att outsourca till Filipinerna. Landets ingenjörer har en bred kunskap och det finns idag utmärkta arbetsverktyg för distansarbete i Filipinerna. Överhuvudtaget har den generella IT-kompetensen ökat i Filipinerna, det finns bra och billiga smartphones och appar blir allt mer vanligare, det är svårt att utveckla en app om man aldrig har använt en själv! Du som kund får full insyn i hur det lokala teamet jobbar och kan följa hur arbetet fortskrider varje dag.

En annan anledning till att välja Filipinerna är att man ofta kan halvera sina kostnader för till exempel kundtjänst utan att kvalitén för den skull blir lidande.

Utmärkt kommunikation

Att lägga ut delar av sin verksamhet till ett avlägset land som skiljer sig i språk, kultur och synsätt kräver mycket engagemang och en god kommunikation mellan parterna för att uppnå bästa resultat. Internetuppkopplingen i Filipinerna har på bara några år förbättras enormt. Det finns nu mobila nätverk i alla stora städer så kommunikationen fungerar utmärkt från Sverige.

Eftersom engelska är officiellt språk och pratas av i stort sett alla människor så är kommunikationen enkel och invånarna är kända för sin servicekänsla och höga arbetsmoral.

Nyckelfaktorer till ett lyckat samarbete

I ett outsourcing-samarbete möter man alltid skillnader i kultur och kommunikation som kan bli en utmaning att överbrygga. Det finns många svenska konsultföretag som hjälper er med upplägget. Ställ så manga frågor ni kan till företaget och också till den som är projektansvarig. Fråga vilken erfarenhet de har, hur de löser eventuella problem som uppstår på vägen, hur deras arbetsprocesser fungerar etc. Det är viktigt att alla vet sin roll och förstår hur arbetsstrukturen ser ut innan ni väljer er partner och skriver på avtalet. Syftet är att ta kontroll över processen och undvika att outsourcingen slutar i ett misslyckande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *