Ljus och spännande framtid för målare

Ljus och spännande framtid för målare

För den som är eller funderar på att bli målare råder en spännande framtid inom branschen. Efterfrågan är stor över hela landet, framför allt i tätbefolkade städer som Stockholm, och färgsättningar har kommit att stå i fokus vid nybyggen och renoveringar så målarna blir allt mer eftertraktade.

Låg konkurrens i hela landet

Oavsett var i landet man är bosatt, Stockholm eller i en lite by, så finns en stor efterfrågan på målare. Det byggs mer än det gjort tidigare, både villor för privatpersoner, hyreshus och bosdatsrättshus produceras i mängder och där har den som jobbar som målare en viktig roll för att slutföra arbetet. Efterfrågan blir naturligt ännu större i stora städer med högt befolkningsantal men där finns också fler verksamma så sett ur ett stort perspektiv så finns det jobb för en målare var i landet man än bor och det ser ut att förbli så dom kommande åren.

Nybyggen och renoveringar

Även om efterfrågan kanske är som störst i Stockholm, som också är en av landets mest tätbefolkade städer, så finns efterfrågan även i mindre städer och även på riktigt små orter. Rör det sig inte om nybyggen så är det renoveringar och det blir allt vanligare att folk väljer att anlita hantverkare istället för att utföra målning eller tapetsering på egen hand.

Även vid fasadmålningar, som många tidigare valt att göra på egen hand, har det blivit vanligt att man lejer bort arbetet till någon kunnig inom området för att spara tid för annat.

För dig som vill satsa

Verkar målaryrket intressant finns flera vägar att ta sig in i branschen. Utbildning kan ske på gymnasiet och i vissa fall via Komvux, annars är lärlingsplats att föredra för att på ett snabbt och effektivt sätt lära sig hur yrket fungerar. Oavsett om man är bosatt i Stockholm eller någon annan stad så brukar det finnas firmor som gärna tar emot och lär upp nya kollegor för att branschen ska kunna fortsätta växa – och såklart för att det egna företaget ska kunna utvecklas. Man gör förmodligen bäst i att kolla runt hos olika firmor där man bor för att veta om det finns möjlighet, i annat fall kanske man behöver leta sig utanför den stad man bor i.

Ytterligare bra läsning hittar du på www.målarenstockholm.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *