Att synas på nätet

Att synas på nätet

Bland de nya branscher som växt fram i kölvattnet av teknikens landvinningar finns sökmotoroptimering. Traditionell marknadsföring i tryckmedia har sedan länge fått konkurrens av digitala motsvarigheter. Fördelarna med att verka för en större nätexponering har spridit sig snabbt i näringslivet. En av de fördelar som tagits upp är att detta är en kostnadseffektiv marknadsföring. En annons i en tidning försvinner snabbt, medan en kampanj på nätet visas gång efter gång. Vidare kan man styra för vem annonsen skall visas! Detta ger helt nya möjligheter att fokusera sin marknadsföring för bästa tänkbara resultat. Sökmotoroptimering är en av många branscher som går in under begreppet internetmarknadsföring. Det handlar inte om att jobba med kampanjer i form av PPC men det finns synnergieffekter man inte kan ignorera när man önskar nå stor effekt.

Sökmotoroptimering för besökare

När det gäller textinnehåll på en webbplats diskuteras ofta frågor om hur denna skall utformas. Genomgående kan man säga att man bör skriva för sina besökare, men anpassa innehållet så det blir sökbart. Den som är inne på en webbplats kan förstå kontexten och är inte beroende av hur rubriksättningen ser ut för att avgöra textens innehåll. En sökmotor indexerar text på ett annat sätt och kan missa sammanhanget om man inte är tydlig med vad som är relevant och inte. Att ange tydliga frågor eller svar i sina rubriker är ett sätt att berätta för sökmotorerna vad texten handlar om. Visuellt kan en text se lika bra ut om man har rubriker i form av vanlig text med större teckenstorlek. För en sökmotor är detta inte relevant. Istället behöver man anpassa sitt innehåll genom att jobba med taggar som anger vad i texten som är en rubrik. Detsamma gäller när man vill ha någonting i fetstil.

Kontinuerlig effekt

När man lyckas nå en bra position i sökmotorerna kan man synas för alla som söker på de termer man arbetat med. Det blir således en utdelning som kan hålla i sig länge! Det krävs tålamod för att nå de bästa placeringarna i sökmotorer som Google men när man väl är där kostar inte trafiken någonting! Naturligtvis kan man inte helt släppa tanken på sökmotroptimering bara för att man nått en bra position. Man behöver kontinuerligt arbeta för att behålla sin ranking. I annat fall kan man tappa positioner. Att även satsa på länkar till hemsidan är ett effektivt sätt att nå resultat. Detta kan man få hjälp med via konsulter i branschen.

Posted in SEO

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *