Från konstruktionsritningar till bygglov i Stockholm

Från konstruktionsritningar till bygglov i Stockholm

Allt börjar med en idé… Men sedan väntar konstruktionsritningar, bygglovsansökan, planering och offerter. Här presenteras vägen från idé till att spaden kan sättas i marken.

Behövs bygglov eller bygganmälan

Det är flera faktorer som avgör om bygglov behövs eller inte. Enklast är att kontakta Stockholm Stad och visa en enkel skiss för att veta om en mer detaljerad ritning och anmälan behöver ske. Bland annat påverkar följande behovet av bygglov:

  • Storlek på byggnationen
  • Läge, i detaljplanerat område eller inte
  • Andra byggnader på tomten
  • Jordbruksfastighet eller villa?
  • Hur påverkar ombyggnationen brandskydd

Söka bygglov

Behövs bygglov är det viktigt att vara ute i god tid då handläggningstiden kan vara lång. I Stockholm är handläggningstiden extra lång under sommaren.

Genom att skicka in kompletta bygglovshandlingar minskas även risken att kompletterande uppgifter försenare ett positivt svar. Stockholm Stad anger att en ansökan ska vara behandlad och klar inom 10 veckor. I vissa fall kan det ta upp till 20 veckor men då ska en reducering ske av kostnaden för bygglovet.

Hjälp med konstruktionsritningar inom Stockholm

Om konstruktionsritningar behövs eller inte beror främst på projektets omfattning. Bygglovshandläggaren kan ange detta när ansökan skickas in.

Konstruktionsritningar är ett samlingsbegrepp på de olika ritningar som kan behövas vid bygglovsansökan. Ritningar som påvisar, i detalj, hur byggnationen kommer att bli, vilket material som kommer att användas samt dimensioner på detta. Med andra ord kompletta ritningar både för att kunna se utseende, hållfasthet och materialanvändning.

Många företag som skapar konstruktionsritningar hjälper sina kunder genom hela processen som leder fram till ett bygglov. De kontrollerar vilka krav som kommunen har, gällande detaljplan och annan information. Därefter skapar de konstruktionsritningar utifrån kundens egna ritningar.

Det finns även företag som utlovar ”bygglovsgaranti”. Med det menas att de är så säkra på att få bygglov att kunden inte betalar något om de misslyckas.

Följ ditt ärende

Genom att logga in på Stockholm Stads hemsida går det att följa ärendet och hur långt det har gått i processen till ett färdigt bygglov. I tjänsten går det även att se vem som är handläggare samt de handlingar som lämnats in i ärendet.

Godkänt bygglov – Nu kan offerter tas in

Det är viktigt att inte gå händelserna i förväg. Inte förrän det finns ett bygglov bör offerter tas in och arbetet påbörjas. Risken är nämligen att ritningar behöver justeras för att ansökan ska bli beviljad. Skulle arbetet påbörjas innan bygglov kan både böter ges samt kravet att det byggda måste rivas ner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *