Lägenhetslarm – hjälper mot annat än inbrott

Lägenhetslarm – hjälper mot annat än inbrott

Statistik från försäkringsbolag och polis tyder på att lägenhetslarm inte gör mycket nytta vid inbrott. Varför vet man inte riktigt. Det kan bero på att det bara finns en entré och få fönster för tjuven att använda (förutom om man bor på bottenplan). Men idag är larm så mycket mer än inbrottslarm. Lägenhetslarm kan varna vid brand till exempel och gör det mycket bättre än en vanlig brandvarnare som tjuter. Här berättar vi mer om lägenhetslarm som brandvarnare och hur du gör din lägenhet brandsäker.

Lägenhetslarm istället för brandvarnare

Alla vet det. Man ska ha brandvarnare. Man ska ha brandsläckare. Man ska vara försiktig vid spisen och inte lämna levande ljus utan uppsikt. Ändå inträffar mellan 30 000 och 40 000 bränder varje år i bostäder. Det är fler än hälften av bränder som sker i Sverige per år. Det finns med andra ord anledning att skärpa sig.

Tekniken idag har kommit mycket längre än brandvarnare. Lägenhetslarm som kommer med rörelsedektorer, rökdektorer och kameror är ett stort hjälpmedel mot bränder. Särskilt om larmet är uppkopplat till en larmcentral är det den bästa hjälpen du kan få mot en brand i din lägenhet. Lägenhetslarmet går av på grund av upptäckt av rök. Larmcentralen meddelas, personalen ser bilderna från kamerorna o lägenheten som visar rök och får även in information av rökdektorerna. Med andra ord larmas direkt vid brandats början en person som kontaktar brandkåren. Snabbare än så går det inte att få hjälp idag, oavsett om du är i lägenheten sovandes eller om du inte är hemma och utan möjlighet att upptäcka branden. Larmcentralen är där när du inte kan vara det.

Ta er ut!

Men det räcker inte att veta hur du förebygger bränder med hjälp av rätt beteende och teknik som lägenhetslarm. Forskning visar nämligen att antalet omkomna i bränder legat runt 100 personer årligen de senaste 20 åren, trots ett arbete från samhällets sida med att föra ut budskap om hur man förebygger bränder och personskador som följd av bränder. En påfallande stor del av de dödsfall som inträffat till följd av bostadsbrand beror på att personen inte kunnat lämna bostaden, eller inte gjort det trots att det varit möjligt. Låste dörrar och tron om att man kan släcka branden själv gör att många inte hinner ut. Om man har ett lägenhetslarm så har man säkerheten att brandkåren kommer. Det enda du ska tänka på är att alla människor i lägenheten ska ut och bort från elden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *