Dessa faktorer driver marknadens guldpris

Guldet har i princip alltid varit en råvara som vi människor har använt, handlat med och investerat i. Den sägs ofta vara en trygg hamn bland alla de olika tillgångsslag som finns att handla där ute på världsmarknaderna. Men det är dock viktigt att ha den rätta tajmingen, särskilt när du köper eller säljer denna ädelmetall. Genom att förstå de faktorer som påverkar dagens guldpris och hålla ett vakande öga på marknadens trender kan du fatta bättre beslut.

Så hur kan man då veta när det är dags att köpa eller sälja guldet? Läs vidare så ger vi dig insikter kring hur du kan tajma dina investeringar och affärer på ett strategiskt sätt!

4 av de främsta faktorerna som driver marknadens guldpris

Det finns flera olika faktorer som påverkar marknadens guldpris uppåt och nedåt. Några av de viktigaste är:

  • Tillgång och efterfrågan. Priset på guld speglar ofta den grundläggande ekonomiska principen tillgång och efterfrågan. En ökad efterfrågan eller sjunkande tillgång kan få priset att stiga. Samtidigt kan en minskad efterfrågan eller ökad tillgång ha den motsatta effekten.
  • Förändringar i valutakurser. Marknadens guldpris är nära bundet till den amerikanska dollarn. När dollarn försvagas brukar guldet vanligtvis ses som mer attraktivt och därmed öka i värde.
  • Det globala ekonomiska läget. I de tider då den ekonomiska osäkerheten är stor använder investerare ofta guldet som en trygg hamn. Därmed kan priset på råvaran öka i takt med denna ökande efterfrågan, vilket får priset att stiga.
  • Inflation och räntor. Guldet används ofta som ett skydd mot inflation. Så när inflationen är hög eller förväntas stiga ökar vanligtvis priset på denna råvara. Om realräntan istället är höga brukar guldet bli mindre attraktivt då det inte genererar någon ränta eller utdelning.

Tajming kräver kvalificerade gissningar och ett visst mått av tur

Att tajma marknaden i samband med att du köper eller säljer guld kräver en god förståelse för olika dynamiker på marknaden. Dessutom behöver du också ha ett vakande öga på den globala ekonomin och dess olika indikatorer. Det finns förvisso ingen helt och hållet felsäker metod, men du kan ändå göra kvalificerade gissningar som kan hjälpa dig att få till en bra tajming.