Få dina butiksanställda att känna sig säkra på jobbet

Få dina butiksanställda att känna sig säkra på jobbet

Rån, överfall och andra brott sker i butiker i alla delar av världen. För den som har hand om anställda är det hela tiden angeläget att titta på hur säkerheten i butiken ser ut. Att man skaffar överfallslarm, kameraövervakning och att man tränar personalen i att hantera en stressig situation är saker som många butiksägare har genomfört, eller funderar på att genomföra.

Enligt BRÅ anmäldes över 800 butiksrån under 2016. Om siffrorna har ökat eller inte framgår inte av statistiken, men klart är att ett överfallslarm och ett antal andra åtgärder för din butik kan stärka såväl faktisk som upplevd trygghet hos personalen.

I den här texten tittar vi på vad man konkret kan göra för att öka säkerheten i butiken.

Förneka inte att det kan hända

Det farligaste är kanske att inte erkänna riskerna. Det här gäller särskilt om din butik är särskilt känslig för rån och överfall. Det är först genom att acceptera att det kan hända som lämpliga åtgärder kan vidtas – till exempel att installera ett överfallslarm för din butik.

Skaffa ett överfallslarm

Ett överfallslarm för din butik kan göra en avgörande skillnad. Det är något som kan ge stor trygghetskänsla hos personalen, som vet att de alltid, i en pressad situation, på ett diskret sätt kan larma polis eller väktare.

Många överfallslarm säljs som en del i helhetslösningar där även kameraövervakning ingår. Det är dock något som de flesta larmföretag är mycket flexibla med att anpassa. Om du går till en av de välkända aktörerna på marknaden bör du inte ha några problem att hitta ett överfallslarm som passar dig och din personal.

Ta fram en plan

Att varje anställd vet vad som ska göras vid ett överfall eller annan nödsituation är viktigt. Förslagsvis finns det en plan, skriftligt, som alla anställda känner till och kan förhålla sig till. I en pressad situation är en plan något att falla tillbaka på, vilket kan vara avgörande för hur händelseförloppet skulle kunna komma att se ut.

När en plan har tagits fram bör den övas på i praktiken. Det här kan göras en gång om året, om halvåret eller oftare. Om din butik är i en utsatt bransch är det naturligtvis av vikt att göra det oftare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *