Avveckling av PPM skulle drabba unga

Pensionsprognosen för dagens unga är allt annat än munter läsning. I genomsnitt rör det sig om pensionsutbetalningar som motsvarar halva den nuvarande lönen. Om det vill sig illa kan ungefär hälften av dagens unga bli fattigpensionärer. Det är därför som denna grupp pensionssparare behöver de pengar som finns på deras PPM-konton mer än andra. Dessvärre verkar det som att våra politiker inte har uppmärksammat detta, utan hellre tillfredsställer dagens pensionärer genom att vilja ta från de unga och ge till de äldre.

Avveckling av PPM skulle drabba unga
Premiepensionssystemet har nu 17 år på nacken, och det har förvisso sina brister. Det är dock inte själva tanken bakom systemet som är bristfällig, utan problemet är snarare att politikerna har förvaltat denna idé på ett mindre bra sätt. Oseriösa aktörer har tillåtits svindla bort miljardbelopp från ungefär en miljon pensionssparare. Detta bör leda till hårdare kontroll av de aktörer som verkar i systemet, men en avveckling av hela PPM-systemet skulle slå hårt mot de unga pensionsspararna.

Bättre och sämre förslag till reformer av PPM-systemet

Ett förslag som för att få bukt med de problem som kastar en skugga över PPM-systemet, och som har figurerat i media, är att införa obligatoriska omval var tredje år. Det skulle dock inte bara drabba oseriösa säljare av PPM-tjänster utan även drabba den stora massan av seriösa aktörer på marknaden.

Ett annat förslag är att låta Pensionsmyndigheten folkbilda de svenska pensionsspararna om pensioner. Det senare förslaget är förmodligen det förslag som i störst utsträckning skulle gynna unga pensionssparare. Premiepensionen utgör nämligen en nödvändigt fundament i framtida pensionstagares pensioner, och PPM-systemet är ett system som vi av flera olika anledningar måste värna.

Premiepensionen ger goda möjligheter till hög avkastning samtidigt som risken är relativt låg, då premiepensionen inte utgör mer än 13,5 procent av din allmänna pension. För att maximera avkastningen kan du med fördel anlita en professionell PPM-förvaltare som Advisor – en förvaltare som sedan år 2000 har åstadkommit en snittavkastning på 10 procent per år, vilket är 3 procent högre än den årliga genomsnittsavkastningen som de svenska pensionsspararna som helhet har åstadkommit på sina PPM-konton.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *